Zarząd

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

 

- Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu

- Marcin Gardas – Wiceprezes Zarządu

  

 

Andrzej Jurczak – Prezes ZarząduAndrzej Jurczak odpowiada za obszar operacyjny Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Marketing i Zarządzanie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2019 - obecnie: Magma Sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2013 – obecnie: WM-Sport SPV Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

2011 – 2014: Spółdzielnia Mieszkaniowa Megawat - Członek Rady Nadzorczej,

2006 – obecnie: Grodno S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

2006 – 2008: Inter – Elektro S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2004 – 2005: Inter – Elektro S.A. - Prezes Zarządu,

1998 – 2006: Grodno Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,

1995 – 2013: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu.

 

Andrzej Jurczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

 

 

Marcin Gardas – Wiceprezes Zarządu

 

Marcin Gardas odpowiada za obszar operacyjny Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach, kierunek Zarządzanie i Marketing.

 

Przebieg pracy zawodowej:


2021 – obecnie: GRODNO S.A – Dyrektor Operacyjny

2013 – obecnie: RGB TECHNIK Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2008 – 2021: GRODNO S.A. – Dyrektor ds. rozwoju

2007 – 2008: Inter-Elektro S.A. – Prezes Zarządu

2004 – 2008: Grupa Dystrybucyjna Inter-Elektro: Dyrektor Handlowy

2003 – 2004: OSPEL S.A. – Specjalista ds. sprzedaży eksportowej

2001 – 2003: OSPEL S.A. – Kierownik Sekcji Przedstawicieli Regionalnych

2000 – 2001: OSPEL S.A. – Kierownik Geograficznego Obszaru Sprzedaży

 

Marcin Gardas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

 

 

Rada Nadzorcza


 

 

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 

- Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Filipowski – Członek Rady Nadzorczej
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej
- Julita Szukała - Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Skowroński - Członek Rady Nadzorczej
 

 

Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  

Romuald Wojtkowiak ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Handel Zagraniczny. Odbył szkolenia w następujących obszarach: prawo konkurencji, Regulacje o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu, Sprzedaż Konsultacyjna.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2019 – obecnie: Dyrektor Branży Oświetleniowej w ElektroEko S.A.,
2017 - 2018 - Ekspert Branży Oświetleniowej w ElektroEko S.A.,
2016 – obecnie: Grodno S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2012 – 2013: ES-System S.A., Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu,
2006 – 2007: Elektroeko S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2006 – 2012: Philips Lighting Poland S.A., Dyrektor handlowy, Wiceprezes Zarządu,
1989 – 2012: Philips Lighting Poland S.A. (wcześniej Polam-Piła).

 

 

 

Tomasz Filipowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Filipowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2014 – obecnie: Grodno S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

1999 – 2016: Notariusz, Kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski oraz kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski, Ilona Sądel-Bentkowska Notariusze S.C.,

1993 – 1999: Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1993 – 1999: Członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa (m.in. w Spółkach: Lubella, Intermoda i Modena we Wrocławiu, Ergis w Wąbrzeźnie),

1982 – 1993: Adwokat - członek zespołu adwokackiego nr 19 w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1978 – 1982: radca prawny - m.in. Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warce, Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego" ŻELBET", Komisja Likwidacyjna R.S.W, Zakład Kolportażu i Handlu RUCH Warszawa Mazowsze,

1969 – 1978: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, sędzia przewodniczący Wydziału Cywilnego.

 

  

Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej

 

Beata Pniewska-Prokop ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister – wydział Finanse i Bankowość. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nr. 1589/96 Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg oraz widnieje w rejestrze biegłych rewidentów (nr. 11832). Pani Beata PniewskaProkop zdała egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (dyplom nr. 397/2004). Ukończyła szkolenia w zakresie podatków i rachunkowości oraz obowiązkowe szkolenia dla biegłych rewidentów, dotyczące stosowania MSR i MSSF w praktyce przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych i banków.

 

Przebieg pracy zawodowej:


2011 – obecnie – Własna działalność gospodarcza, 
2011 – 2014 – Instytut Jaskry Sp. z o.o.,
2007 – 2010 - Wilanów Inwestments Sp. z o.o. – Doradca Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych,
2006 – 2007 – Optimus SA – Działalność gospodarcza – Główny Księgowy, Członek Zarządu, 
2006 – PKF Consult Sp. z o.o. ,
2005 – HLB Frąckowiak i Wspólnicy – manager,
2003 – Działalność gospodarcza – Polpager Sp. z o.o., 
2002 – Działalność gospodarcza – W&J Wiśniewski Sp. z o.o.,
2000 – 2001 – Crowley Data Poland Sp. – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy,
1999 – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA GSM – Dyrektor Departamentu Księgowości, Główny Księgowy,
1997 – 1999 – Alcatel Polska SA – Zastępca Głównego Księgowego; pełniona funkcja: Główny Księgowy w samodzielnej części Alcatela – departament Alcatel Contracting France SA,
1993 – 1996 – WARBUD SA – Główny Księgowy, 
1991 – 1992 – FICADEX POLOGNE Sp. z o.o. – Samodzielny Księgowy (1991-1992 etat. Potem współpraca na zasadach zleceń),
1987 – 1990 – Orbis SA Hotele Victoria i Europejski – Kierownik magazynu gospodarczego hotelu VICTORIA,
1980 – 1987 – SPHW O/Śródmieście Warszawa – Zastępca Kierownika sklepu RTV,
1978 – 1979 – Urząd Dzielnicowy Warszawa Praga Północ – Starszy Kasjer.

 

Beata Pniewska-Prokop jest członkiem Rad Nadzorczych Optibox Sp. z o.o., Capital Ventures Sp. z o.o., Ultra Chem SA, Chem Poland SA.

 

   

Julita Szukała - Członek Rady Nadzorczej

 

Julita Szukała ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister – wydział Ekonomiczno-Społeczny, absolwentką Akademii Spraw Wewnętrznych gdzie uzyskała stopień oficerski na Wydziale Bezpieczeństwa Państwa. Pani Julita Szukała ukończyła kurs dla głównych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Podyplomowe Studium Podatkowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2015 Pani Julita Szukała jest doradcą podatkowym, numer wpisu 12707.

 

Przebieg pracy zawodowej:


1985 – 1990 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – funkcjonariusz
1990 – 2002 Działalność gospodarcza
2002 – 2009 Urząd Skarbowy (m.in. kierownik działu kontroli, główny księgowy)
2009 – 2009 Działalność gospodarcza
2009 – 2015 Urząd Skarbowy (m.in. główny księgowy, zastępca naczelnika US)
2015 - do dziś Działalność gospodarcza – stały współpracownik w Dziale Doradztwa Finansowego BDO
 

 

Rafał Skowroński – Członek Rady Nadzorczej


Rafał Skowroński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Marie-Curie w Lublinie, oddział w Rzeszowie, kierunek Prawo. Odbył szkolenia w następujących obszarach: podatki i prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji, LLM in International Commercial Law, prawo nowych technologii.


Przebieg pracy zawodowej:


2016 - obecnie – radca prawny Ericsson sp. z o.o.
2011 - 2015 – radca prawny w Canon Polska sp. z o.o.
2006 - 2011 – radca prawny w Philips Polska sp. z o.o.
2003 - 2006 – prawnik w Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

 


Komitet Audytu


 

 

Obecny skład Komitetu Audytu:

 

- Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Komitetu Audytu

- Tomasz Filipowski – Członek Komitetu Audytu

- Beata Pniewska-Prokop - Członek Komitetu Audytu

- Julita Szukała - Członek Komitetu Audytu

 

Romuald Wojtkowiak, Beata Pniewska-Prokop i Julita Szukała spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.