Zarząd

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

 

- Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu,

- Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu,

- Monika Jurczak – Członek Zarządu.

 

Wszyscy Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Kwiatowej 14 w Michałowie-Grabinie.

 

Andrzej Jurczak – Prezes ZarząduAndrzej Jurczak odpowiada za obszar operacyjny Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Marketing i Zarządzanie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2019 - obecnie: Magma Sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2013 – obecnie: WM-Sport SPV Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

2011 – 2014: Spółdzielnia Mieszkaniowa Megawat - Członek Rady Nadzorczej,

2006 – obecnie: Grodno S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

2006 – 2008: Inter – Elektro S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2004 – 2005: Inter – Elektro S.A. - Prezes Zarządu,

1998 – 2006: Grodno Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,

1995 – 2013: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu.

 

Andrzej Jurczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Jurczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu jest jednocześnie bratem Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, mężem Pani Moniki Jurczak pełniącej funkcję Członka Zarządu.

 

 

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu

 

 

Jarosław Jurczak jest odpowiedzialny za działalność handlową Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2018 - obecnie: RGB Technik sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2018 – obecnie: BaRGo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2006 – obecnie: Grodno S.A. - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor handlu i marketingu,

1999 – 2006: Grodno Sp. z o.o. - Dyrektor ds. marketingu i dystrybucji

1997 – 1999: Grodno PHU Sp. z o.o. – Dyrektor ds. handlowych.

 

Jarosław Jurczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Jurczak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, jest jednocześnie bratem Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, szwagrem Pani Moniki Jurczak pełniącej funkcję Członka Zarządu oraz zięciem Pana Tomasza Filipowskiego pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

 

Monika Jurczak – Członek Zarządu

 

 

Monika Jurczak odpowiada za finanse Grodno S.A. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierunek Dyrektor Finansowy.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2019 - obecnie: Magma Sp. z o.o. - Prokurent,

2018 – obecnie: Inegro Sp. z o.o. - Prokurent,

2018 – obecnie: BaRGo Sp. z o.o. - Prokurent,

2018 – obecnie: RGB Technik Sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2013 – 2018: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.) - Członek Rady Nadzorczej,

2009 – obecnie: Grodno S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,

2007 – 2009: Grodno Sp. z o.o. - Dyrektor ds. PR,

2003 – 2007: PHU Grodno Sp. z o.o. - Specjalista ds. marketingu i zarządzania,

1998 – 2013: RGB Technik Sp. z o.o. (dawniej Electro Service Sp. z o.o.) - Członek Zarządu,

1998 – 2003: PHUP Grodno Sp. z o.o. - Członek Zarządu.

 

Monika Jurczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Monika Jurczak pełniąca funkcję Członka Zarządu jest jednocześnie żoną Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, szwagierką Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

 

Rada Nadzorcza


 

Rada Nadzorcza bieżącej kadencji została powołana w dniu 20 października 2020 r. W dniu 27 października 2020 r., na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 

- Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Szczepan Czyczerski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Filipowski – Członek Rady Nadzorczej
- Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej
- Elżbieta Serwińska - Członek Rady Nadzorczej
 

 

Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

Romuald Wojtkowiak ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Handel Zagraniczny. Odbył szkolenia w następujących obszarach: prawo konkurencji, Regulacje o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu, Sprzedaż Konsultacyjna.

 

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2019 – obecnie: Dyrektor Branży Oświetleniowej w ElektroEko S.A.,
2017 - 2018 - Ekspert Branży Oświetleniowej w ElektroEko S.A.,
2016 – obecnie: Grodno S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2012 – 2013: ES-System S.A., Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu,
2006 – 2007: Elektroeko S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2006 – 2012: Philips Lighting Poland S.A., Dyrektor handlowy, Wiceprezes Zarządu,
1989 – 2012: Philips Lighting Poland S.A. (wcześniej Polam-Piła).

 

  

Szczepan Czyczerski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Szczepan Czyczerski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość), a także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Stosunki Międzynarodowe).

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2017 – 2019: ME&MY FRIENDS S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2016 – obecnie: Grodno S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2012 – obecnie: Black Point S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2010 – obecnie: Abak S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – obecnie: PROFESCAPITAL sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
2005 – obecnie: REDWOOD sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

 

 

Tomasz Filipowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Filipowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2014 – obecnie: Grodno S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

1999 – 2016: Notariusz, Kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski oraz kancelaria Notarialna Tomasz Filipowski, Ilona Sądel-Bentkowska Notariusze S.C.,

1993 – 1999: Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1993 – 1999: Członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa (m.in. w Spółkach: Lubella, Intermoda i Modena we Wrocławiu, Ergis w Wąbrzeźnie),

1982 – 1993: Adwokat - członek zespołu adwokackiego nr 19 w Warszawie ul. Piękna nr 66 A,

1978 – 1982: radca prawny - m.in. Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warce, Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego" ŻELBET", Komisja Likwidacyjna R.S.W, Zakład Kolportażu i Handlu RUCH Warszawa Mazowsze,

1969 – 1978: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, sędzia przewodniczący Wydziału Cywilnego.

 

  

Beata Pniewska-Prokop - Członek Rady Nadzorczej

 

Beata Pniewska-Prokop ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister – wydział Finanse i Bankowość. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nr. 1589/96 Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg oraz widnieje w rejestrze biegłych rewidentów (nr. 11832). Pani Beata PniewskaProkop zdała egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (dyplom nr. 397/2004). Ukończyła szkolenia w zakresie podatków i rachunkowości oraz obowiązkowe szkolenia dla biegłych rewidentów, dotyczące stosowania MSR i MSSF w praktyce przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych i banków.

 

Przebieg pracy zawodowej:


2011 – obecnie – Własna działalność gospodarcza, 
2011 – 2014 – Instytut Jaskry Sp. z o.o.,
2007 – 2010 - Wilanów Inwestments Sp. z o.o. – Doradca Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych,
2006 – 2007 – Optimus SA – Działalność gospodarcza – Główny Księgowy, Członek Zarządu, 
2006 – PKF Consult Sp. z o.o. ,
2005 – HLB Frąckowiak i Wspólnicy – manager,
2003 – Działalność gospodarcza – Polpager Sp. z o.o., 
2002 – Działalność gospodarcza – W&J Wiśniewski Sp. z o.o.,
2000 – 2001 – Crowley Data Poland Sp. – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy,
1999 – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA GSM – Dyrektor Departamentu Księgowości, Główny Księgowy,
1997 – 1999 – Alcatel Polska SA – Zastępca Głównego Księgowego; pełniona funkcja: Główny Księgowy w samodzielnej części Alcatela – departament Alcatel Contracting France SA,
1993 – 1996 – WARBUD SA – Główny Księgowy, 
1991 – 1992 – FICADEX POLOGNE Sp. z o.o. – Samodzielny Księgowy (1991-1992 etat. Potem współpraca na zasadach zleceń),
1987 – 1990 – Orbis SA Hotele Victoria i Europejski – Kierownik magazynu gospodarczego hotelu VICTORIA,
1980 – 1987 – SPHW O/Śródmieście Warszawa – Zastępca Kierownika sklepu RTV,
1978 – 1979 – Urząd Dzielnicowy Warszawa Praga Północ – Starszy Kasjer.

 

Beata Pniewska-Prokop jest członkiem Rad Nadzorczych Optibox Sp. z o.o., Capital Ventures Sp. z o.o., Ultra Chem SA, Chem Poland SA.

 

 

  

Elżbieta Serwińska - Członek Rady Nadzorczej

 

Elżbieta Serwińska ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentką Programu Europejskiego Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (2008), posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center (2017), absolwentką Studium Podyplomowego Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Według rankingu Indirect Tax Lider Guide, organizowanym przez International Tax Review, wielokrotnie zaliczana do grona najlepszych specjalistów w podatku VAT w Polsce (ostatnia nominacja w 2018 roku).

 

W roku 2017 uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w podatkach w Polsce w prestiżowym rankingu International Tax Review.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

2020 - obecnie: prowadzi indywidualną praktykę podatkową,
2006 – 2020 – MDDP Spółka Doradztwa Podatkowego – doradca podatkowy dział VAT,
2003 – 2006 – KPMG doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym dział VAT,
1998 – 2003 – Deloitte – doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT,
1996 –1998 – PWC – doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT i Cła,
1995 – 1996 – Ernst & Young, doradca podatkowy w Departamencie Podatkowym i Prawnym dział VAT i Cła.
 

 


Komitet Audytu


 

W dniu 27 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu składu Komitetu Audytu:

 

- Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Komitetu Audytu

- Szczepan Czyczerski – Członek Komitetu Audytu

- Tomasz Filipowski – Członek Komitetu Audytu

- Beata Pniewska-Prokop - Członek Komitetu Audytu

- Elżbieta Serwińska - Członek Komitetu Audytu

 

Romuald Wojtkowiak, Beata Pniewska-Prokop oraz Elżbieta Serwińska spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.