Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. 12.02.2018

Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.


Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Wzory pełnomocnictw

- Podjęte uchwały