ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRODNO S.A. - 30.09.2019 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. odbyło się 30 września 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu. 

 

 
 
Dokumenty do pobrania: