Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. - 24.09.2013r.

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 września 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.


Pliki do pobrania:


- Zwołanie ZWZA Grodno S.A. na dzień 24.09.2013r. - Treść ogłoszenia i projekty uchwał
- Wzory pełnomocnictwa - Grodno S.A.
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji