ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRODNO S.A. - 27.09.2022 R

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 27 września 2022 r. w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka.


Zapis audio:
- pobierz

 

Dokumenty do pobrania:
- Podjęte uchwały
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał - uzupełnione w dniu 20 września 2022 r. oraz 23 września 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał - uzupełnione w dniu 20 września 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- Ocena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Wzory pełnomocnictw
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno 2021/22
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22 (plik sprawozdania finansowego znajduje się w katalogu: grodno_2022-03-31_pl/reports)