INFORMACJE O GRUPIE

Grupa Grodno jest dostawcą kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych, a także czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na polskim rynku. Aktywnie rozwija segment odnawialnych źródeł energii pod kątem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. Głównym celem działalności Grupy jest zapewnienie inwestorowi i instalatorowi kompleksowych i efektywnych energetycznie rozwiązań i instalacji do każdego typu obiektu budowlanego.


Grupa świadczy usługi w zakresie audytów oraz projektów oświetleniowych i elektrycznych, wykonywania oraz modernizacji instalacji elektrycznych i energetycznych, programowania automatyki budynkowej, jest też dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu.


Działalność Grupy Grodno obejmuje sześć segmentów:

  • dystrybucja materiałów elektroinstalacyjnych,
  • odnawialne źródła energii (kompleksowe rozwiązania PV, HVAC i HEPAC),
  • oświetlenie,
  • automatyka budynkowa,
  • rozwiązania dla przemysłu,
  • kable i przewody.


Grupa Grodno dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży wśród niezależnych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych. Składają się na nią 92 punkty handlowe (w tym 11 franczyzowych, 9 spółki zależnej BaRGo i 6 spółki zależnej Magma) zlokalizowanych na terenie całej Polski. Najważniejszym regionem działalności Grupy jest województwo mazowieckie, z którym Spółka Grodno związana jest od początku swojej działalności. Wszystkie punkty sprzedaży zaopatrywane są przez nowoczesne centrum magazynowe mieszczące się w Małopolu (woj. mazowieckie).


Na przestrzeni kilkunastu lat sieć oddziałów uległa istotnemu rozwojowi, który był możliwy dzięki efektywnemu wydatkowaniu środków własnych, jak również środków pozyskanych z niepublicznej emisji akcji serii B poprzedzającej debiut spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz emisji akcji serii C i D poprzedzających debiut na rynku regulowanym GPW.

 

 

Organizacja Grupy

 
Grodno S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grodno, która obejmuje również Spółki zależne BaRGo sp. z o.o.Magma sp. z o.o. oraz INEGRO sp. z o.o.
 
 
Grodno S.A. posiada łącznie 100% udziałów w INEGRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 6/8. Spółka prowadzi projekty oraz oferuje usługi specjalistyczne w zakresie efektywności energetycznej, automatyki budynkowej i oświetleniowej.

Emitent posiada również 100% udziałów w BARGO sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych poprzez sieć 9 oddziałów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.
 
Grodno S.A. posiada także 100% udziałów hurtowni elektrotechnicznej Magma z o.o. z siedzibą w Szczecinie, prowadzącej sieć hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni i Gdańsku.
 
 
 

Historia

 
Firma Grodno została utworzona w 1990 r. przez Mirosławę i Tadeusza Jurczaków. Początkowo zajmowała się sprzedażą produktów elektrycznych, a jej pierwszy punkt sprzedaży mieścił się przy ul. Dobrej 26 w Warszawie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży, w miejscu tym powstała jedna z pierwszych warszawskich hurtowni elektrycznych. W latach 1993-1998 spółka uruchomiła w Warszawie trzy kolejne oddziały oraz magazyn centralny w miejscowości Michałów-Grabina koło Warszawy. W Michałowie-Grabinie znajduje się dziś siedziba Spółki.

W latach 1998–2005 uruchamiono kolejne cztery placówki w Warszawie, co spowodowało, że Grodno stało się największym dystrybutorem elektrotechniki na Mazowszu.

Kolejny etap dynamicznego rozwoju firmy nastąpił wraz z wdrożeniem w 2005 r. nowoczesnego systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Kolejne lata to okres ekspansji poza Warszawą. Uruchamiano kolejno oddziały w Katowicach, Opolu, Bydgoszczy, Krakowie i Poznaniu. Oddział w Opolu został utworzony poprzez przejęcie niezorganizowanej działalności firmy Bomap. Podobnie oddział w Bydgoszczy uruchomiono poprzez przejęcie niezorganizowanej części przedsiębiorstwa Ajes-Pol. Równolegle w ramach porządkowania struktury doszło do połączenia dwóch spółek, prowadzących działalność poprzez wniesienie majątku F.H Grodno Sp. z o.o. do Grodno PHU Sp. z o.o. W wyniku połączenia w 2006 r. powstała spółka Grodno Sp. z o.o.

W latach 2006-2011 Spółka prowadziła dalszą rozbudowę swoich struktur handlowych i oddziałów w całym kraju, m.in. w Częstochowie, Bielsku-Białej, Olsztynie, Wrocławiu oraz Rybniku powstały nowe odziały. Dodatkowo dzięki przejęciu niezorganizowanej części rzeszowskiego przedsiębiorstwa ZPCHR „OSTEL” Michał Ostafiński, Spółka pozyskała punkty sprzedaży na terenie Rzeszowa, Przemyśla, Lublina, Sandomierza, Krasnystawu oraz Dynowa. Ponadto Spółka pozyskała środki z funduszy unijnych, które przeznaczyła na zakup oraz wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP firmy Asseco BS.

W kwietniu 2010 r. rozpoczęto realizację inwestycji, której celem była budowa nowego magazynu centralnego. Centrum dystrybucyjne powstało na należącym do Spółki terenie o powierzchni 3,5 ha w miejscowości Małopole koło Warszawy. Jego otwarcie nastąpiło w czerwcu 2011 r.
 
W 2011 r. spółka Grodno S.A. (powstała w wyniku przekształcenia Grodno Sp. z o.o. w 2009 r.) zadebiutowała na rynku NewConnect - alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach emisji akcji serii B Spółka pozyskała 7,6 mln PLN.

W latach 2011–2013 kontynuowano rozwój sieci dystrybucji. Uruchomiono punkty w Łodzi, Krakowie, Chorzowie, Toruniu, Gdańsku, Białymstoku, Suwałkach i Warszawie. Na koniec 31 marca 2014 r. na sieć sprzedaży składało się 36 punktów, natomiast na koniec września 2015 Emitent dysponował siecią 47 punktów, z czego 13 zlokalizowanych w Warszawie.

9 października 2015 r. Grodno S.A. zadebiutowała na rynku głównym GPW w Warszawie. 22 grudnia 2015 r. Spółka podpisała umowę na zakup niezorganizowanej części przedsiębiorstwa Centropol S.J. z Gliwic. W rezultacie spółka powiększyła swoją sieć handlową o trzy punkty zlokalizowane w Gliwicach, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich.
 
Dzięki docenionemu przez Inwestorów giełdowych szybkiemu rozwojowi działalności, w marcu 2016 r. Spółka została uhonorowana tytułem Mistrza GPW 2015 w plebiscycie organizowanym przez Puls Biznesu oraz Bankier.pl. Wiodącą grupę najlepszych spółek wytypowali do konkursu dziennikarze obu serwisów, natomiast o zwycięstwach w poszczególnych etapach decydowali Internauci.
 
W trzecim kwartale 2016 r. zakończono rozbudowę Centrum Dystrybucji Grodno S.A. w Małopolu, w wyniku której dwukrotnie zwiększono powierzchnię magazynową obiektu.
 
3 lutego 2017 r. Spółka podpisała umowę nabycia 100% udziałów BaRGo Sp. z o.o., dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, posiadającego 9 punktów sprzedaży w woj. mazowieckim. Transakcja została rozliczona 13 lutego 2018 r.  W maju 2017 r. Grodno zawarło porozumienie z firmą Jorga, dotyczące przejęcia jej działalności handlowej. Przejęta hurtownia działa w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej od 1991 roku.
 

27 grudnia 2018 r. Grodno zawarło umowę zakupu 100% udziałów spółki Magma z siedzibą w Szczecinie, prowadzącej sieć 8 hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. W wyniku transakcji Grupa istotnie umocniła pozycję rynkową, szczególnie w północno-zachodniej Polsce.

 

15 stycznia 2019 r. Zarząd Grodno zawarł umowę sprzedaży posiadanych 51% udziałów El-Corte sp. z o.o. na rzecz prywatnego inwestora. 

 

W październiku 2020 r., w trzydziestolecie działalności, Grodno S.A. przeprowadziło rebranding - zaprezentowało nowe logo oraz system identyfikacji wizualnej.

 

5 października 2020 r. Zarząd przedstawił strategię Grupy Kapitałowej Grodno na lata obrotowe 2020/21 - 2024/25, której jednym z głównych kierunków strategicznych jest rozwój w zakresie fotowoltaiki i nowych możliwości w obszarze instalacji OZE. Obok budowy pozycji na rynku OZE, Zarząd zakłada dalszą rozbudowę sieci sprzedaży oraz rozwój oferty w obszarach szeroko pojętej elektrotechniki i systemów grzewczych.

 

Grupa Grodno jest obecnie drugą największa siecią hurtowni elektrotechnicznych w Polsce. Należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.