Dywidenda

Zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki. W takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.


20 października 2020 r. ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019/2020:

 

Wysokość dywidendy: 1.230.548,88 zł
Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,08 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 15.381.861 szt.


Dzień dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 27 października 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2020 r.


Dywidenda wypłacona w okresie ostatnich 10 latach obrotowych:

 

Dywidenda za rok obrotowy 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Dzień dywidendy 27.10.2020 - 05.11.2018 02.11.2017 02.11.2016 02.11.2015 05.11.2014 - 05.11.2012 07.10.2011
Termin wypłaty 10.11.2020 - 21.11.2018 17.11.2017 18.11.2016 18.11.2015 20.11.2014 - 16.11.2012 17.11.2011
Wartość dywidendy (zł) 1.230.548,88 - 1.845.823,32 1.845.823,32 2.614.916,37 1 845 823,32 984 000,00 - 369 000,00 369 000,00
Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję (zł) 0,08 - 0,12 0,12 0,17 0,12 0,08 - 0,03 0,03
Liczba akcji objętych dywidendą 15.381.861 - 15 381 861 15 381 861 15 381 861 15 381 861 12 300 000 - 12 300 000 12 300 000