ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRODNO S.A. - 18.08.2015 R.

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

 

Pliki do pobrania:

- Treść ogłoszenia o NZWA wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictw
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji