Terminy publikacji raportów okresowych

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022:

 

- 29 lipca 2021 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020/2021
- 12 sierpnia 2021 r. – skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
- 16 grudnia 2021 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2021/2022
- 15 lutego 2022 r. – skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2021/2022