Terminy publikacji raportów okresowych

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024:

 

 

  • 27 lipca 2023 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022/2023
  • 24 sierpnia 2023 r. - skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2023/2024
  • 14 grudnia 2023 r. - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2023/2024
  • 15 lutego 2024 r. - skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2023/2024