DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu dostępny jest do pobrania TUTAJ.

 

Dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw do akcji serii B i Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu dostępny jest do pobrania TUTAJ.