Animator

 Animatorem akcji Grodno S.A. jest Trigon Dom Maklerski S.A.

 

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
KRS: 33118
NIP: 676-10-44-221
Nr KPWiG 4021-21/2002/