DM BOŚ rekomenduje: „kupuj” akcje Grodna

 Dom Maklerski BOŚ rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Grodno S.A., wyceniając Spółkę na 20,6 zł za akcję w horyzoncie dwunastu miesięcy


- Oczekujemy, że motorem wzrostu wartości sprzedaży spółki będzie OZE. Rosły będą także segmenty elektrotechniki, grzejnictwa czy oświetlenia. Prognozujemy, iż rok obrotowy 2021/2022 będzie charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów i zysków w ujęciu rok do roku – czytamy w raporcie DM BOŚ.


Dzięki szerokiej dywersyfikacji oferty i wysokiej sprzedaży w segmencie OZE, Grupa Grodno ma za sobą rekordowy rok 2020/21, zarówno pod kątem przychodów, jak i pozycji wynikowych. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje również w bieżącym roku obrotowym. Zamknięty w czerwcu pierwszy kwartał 2021/22 był najlepszym kwartałem w historii działalności Grodna.


- Wydaje nam się, iż Spółka powinna być w stanie utrzymać obecny poziom marż również w przyszłości z uwagi na efekt skali oraz automatyzację procesu magazynowania i dystrybucji – twierdzą w raporcie analitycy DM BOŚ.


Raport DM BOŚ został przygotowany w ramach Programy Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0., którego uczestnikiem Grodno S.A. jest od lipca br. Celem programu organizowanego przez GPW we współpracy z wiodącymi firmami inwestycyjnymi jest zwiększenie dostępności profesjonalnych analiz na temat wybranych spółek z warszawskiego parkietu.


- Zakwalifikowanie Grodna do programu to bardzo dobra wiadomość świadcząca o rosnącym zainteresowaniu uczestników rynku kapitałowego naszą działalnością. Wierzę, że profesjonalne pokrycie analityczne nie tylko pomoże lepiej poznać Grodno, ale i przyciągnie do nas nowych inwestorów oraz korzystnie przełoży się na ocenę naszego biznesu i perspektyw – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.


Autorem Raportu DM BOŚ z 30 sierpnia 2021 r. jest Maciej Wiewiórski. Pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi dostępna jest pod tym adresem.