Grodno bije kolejne rekordy sprzedaży! Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii Spółki

Skonsolidowane przychody Grodna wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł (+63% rdr) oraz narastająco od kwietnia do czerwca 240,8 mln zł (+61% rdr). Dzięki rosnącej sprzedaży OZE i energooszczędnych rozwiązań, Spółka ma za sobą najlepszy miesiąc i najlepszy kwartał w historii swojej działalności.


- Od kwietnia, czyli od początku naszego bieżącego roku obrotowego, każdego miesiaca notujemy bardzo szybki wzrost przychodów na poziomie ok. 60% rdr. Na tak dynamiczny rozwój wpływa przede wszystkim wysoka ekspozycja naszej Grupy na rynek OZE i energooszczędnych rozwiązań, który przeżywa obecnie gwałtowne ożywienie i ma przed sobą doskonałe perspektywy. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, automatyka budynkowa – są to silnie wzrostowe obszary, które najbliższych latach pozostaną motorem nie tylko Grupy Grodno, ale i całych gospodarek – podsumował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.


W kolejnych kwartałach Spółka oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju na fali wzrostu branży OZE i zielonej energii.


- Widzimy bardzo duży potencjał wzrostu dla fotowoltaiki w drugiej połowie roku kalendarzowego, zarówno w obszarze mikroinstalacji, jak i dużych farm PV, w których mamy coraz silniejszą pozycję. Jednocześnie odczuwamy silny wzrost zainteresowania pompami ciepła, które są w pewnym stopniu sprzężone ze sprzedażą fotowoltaiki. Zgodnie z naszą strategią, kładziemy duży nacisk na rozwój w całym segmencie OZE, a jednocześnie promocję tego typu rozwiązań. Przykładowo – w lipcu przy ul. Modlińskiej w Warszawie uruchamiamy dla naszych instalatorów oraz mieszkańców stolicy „Domek OZE”. Będzie to centrum wiedzy i inspiracji na temat oszczędnego, zeroemisyjnego budynku, w którym będziemy przedstawiać nie tylko nasze rozwiązania, ale i dzielić się wiedzą w zakresie rozwiązań stosowanych w nowoczesnym budownictwie – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.


Zdaniem Zarządu, bieżący rok obrotowy może być najlepszym w ponad trzydziestoletniej historii Grodna.


- Wysoka sprzedaż PV i całego segmentu OZE ma istotne przełożenie na przychody całej Grupy. Za nami rekordowy rok 2020/21, który zamknęliśmy kwotą ponad 700 mln zł przychodów. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2021/22 uda nam się pobić kolejny rekord – podsumował Prezes Grodno S.A.


Przedstawione w niniejszej informacji dane sprzedażowe są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.