Trwa świetna passa Grodna. Przychody w maju wyższe o 57% rdr!

Przychody Grupy w maju wyniosły 81,1 mln zł wobec 51,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+57% rdr). Narastająco od początku roku obrotowego (miesiące kwiecień-maj 2021 r.) wzrost sprzedaży wyniósł 60% rdr.

Rekordowy sprzedażowo marzec, zamykający poprzedni rok obrotowy, a także kwiecień i maj były najlepszymi miesiącami w historii Spółki.


- Odczuwamy dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach naszej działalności, choć motorem pozostają OZE, których sprzedaż w maju 2021 r. wzrosła o ponad 50% rdr. To już nie tylko fotowoltaika, ale przede wszystkim pompy ciepła, w zakresie których w tym roku planujemy kilkukrotnie zwiększyć sprzedaż i już od kilku miesięcy dostrzegamy sygnały rynkowego boomu. Mamy wieloletnie doświadczenie na tym rynku, obserwujemy jak z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zrealizowanych przez nas instalacji i jestem przekonany, że wiele tu zdziałamy – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.


Poza rozwojem w branży zielonej energii, Grupa – będąca obecnie drugim największym dystrybutorem artykułów i rozwiązań elektrotechnicznych w Polsce – oczekuje również dalszego ożywienia w pozostałych obszarach swojej działalności.


- W obszarze dystrybucyjnym odczuwamy rosnącą aktywność klientów, która powinna być coraz większa wraz ze stopniowym wychodzeniem gospodarki z sytuacji epidemicznej. W ostatnich kwartałach w branży przyspieszył proces przenoszenia się handlu do internetu, w czym również bierzemy aktywny udział i dynamicznie rozwijamy dostępność naszych usług i produktów w kanałach e-commerce. Przykładem może być zakup sklepu internetowego iluve.com, którego włączenie do naszej Grupy może przynieść nam dodatkowe 15-20 mln zł przychodów rocznie – dodaje Prezes Grodna.


Zarząd korzystnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu, co związane jest przede wszystkim z dużą ekspozycją Grupy na trendy rozwoju energooszczędności i zielonej energii.


- Mamy silnie zdywersyfikowaną ofertę produktów i rozwiązań z szeroko pojętej elektrotechniki, jednak wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich jest hasło „energooszczędność”. Takie trendy jak rozwój elektromobilności, wzrost znaczenia zielonej energii, rozwiązania zmierzające do redukcji CO2, będą siłą napędową gospodarek w najbliższych latach. Jest to kierunek, który ma olbrzymie perspektywy rozwoju, tym samym stwarza takie perspektywy również dla Grupy Grodno, jako silnej fundamentalnie i wiodącej firmy w tej branży – podsumowuje Prezes Andrzej Jurczak.


Przedstawione w niniejszej informacji dane sprzedażowe są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.