ESPI 11/2021 Szacunkowe przychody za maj 2021 r.

Data i godzina publikacji raportu: 01.06.2021 15:11


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w maju 2021 r. wyniosły 81,1 mln zł wobec 51,5 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 57% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres dwóch miesięcy od kwietnia do maja 2021 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 153,5 mln zł wobec 95,7 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 60% rdr.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu