ESPI 12/2021 Szacunkowe przychody za czerwiec 2021 r.

Data i godzina publikacji: 01.07.2021 20:15


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w czerwcu 2021 r. wyniosły 87,3 mln zł wobec 53,7 mln zł w czerwcu 2020 r., co oznacza wzrost o 63% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres trzech miesięcy od kwietnia do czerwca 2021 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 240,8 mln zł wobec 149,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 61% rdr.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu