ESPI 12/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Data i godzina publikacji: 27.04.2022 13:24

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%


Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. (NWZ).

  • Andrzej Jurczak: 6.066.821 głosów, co stanowiło 30,02% głosów na NWZ i 23,90% w ogólnej liczbie głosów.
  • Monika Jurczak: 3.976.821 głosów, co stanowiło 19,68% głosów na NWZ i 15,67% w ogólnej liczbie głosów.
  • Jarosław Jurczak: 10.075.328 głosów, co stanowiło 49,85% głosów na NWZ i 39,70% w ogólnej liczbie głosów.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu