ESPI 19/2021 Szacunkowe przychody za sierpień 2021 r.

Data i godzina publikacji: 01.09.2021 11:16

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w sierpniu 2021 r. wyniosły 100,2 mln zł wobec 54,1 mln zł w sierpniu 2020 r., co oznacza wzrost o 85% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres pięciu miesięcy od kwietnia do sierpnia 2021 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 437,9 mln zł wobec 266,0 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 65% rdr.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu