ESPI 8/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

Data i godzina publikacji: 29.04.2021 13:54

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Grodno S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, tj. w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

 

- 29 lipca 2021 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020/2021

- 12 sierpnia 2021 r. – skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2021/2022

- 16 grudnia 2021 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2021/2022

- 15 lutego 2022 r. – skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2021/2022

 

Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (RMF) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2021/2022.


Zgodnie z §62 ust. 1 RMF, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2021/2022 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.


Zgodnie z §62 ust. 3 RMF, Emitent przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową.


Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 1 RMF.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu