ESPI 9/2021 Szacunkowe przychody za kwiecień 2021 r.

Data i godzina publikacji: 05.05.2021 08:12

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w kwietniu 2021 r. wyniosły 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza wzrost o 64% rdr.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu