BIEŻĄCE

 • ESPI 7/2021 Odstąpienie od dalszych działań zmierzających do transakcji zakupu aktywów

  Data i godzina publikacji: 16.04.2021 12:14   Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  W nawiązaniu do raportu 6/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Zarząd Grodno S.A. informuje, że po zakończeniu badania due diligence i procesu analizy uzyskanych informacji, w dniu 16 kwietnia 2021 r. strony zdecydowały o niekontynuowaniu dalszych działań zmierzających do transakcji zakupu a...

  więcej
 • ESPI 6/2021 Szacunkowe przychody za marzec 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.04.2021 10:00   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w marcu 2021 r. wyniosły 85,95 mln zł wobec 62,8 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o 37% rdr.
  W całym roku obrotowym (czyli za okres dwunastu miesięcy od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.) skonsolidowane prz...

  więcej
 • ESPI 5/2021 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji raportu: 24.03.2021 20:01   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (Raport Okresowy). Korekta polegała na:
  1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu Finansowym "skonsolidowanego sprawozdania ...

  więcej
 • ESPI 4/2021 Szacunkowe przychody za luty 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.03.2021 14:44   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w lutym 2021 r. wyniosły 56,6 mln zł wobec 54,7 mln zł w lutym 2020 r., co oznacza wzrost o 3% rdr.   Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres jedenastu miesięcy) skonsolidowane przychody od kwietn...

  więcej
 • ESPI 3/2021 Szacunkowe przychody za styczeń 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 02.02.2021 08:22   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w styczniu 2021 r. wyniosły 41,8 mln zł wobec 46,7 mln zł w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 10% rdr, na który złożyła się przede wszystkim niższa o 32% rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki związana ...

  więcej
 • ESPI 2/2021 Szacunkowe wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021

  Data i godzina publikacji: 26.01.2021 16:15   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 31.12.2020:
  Dane skonsolidowane:   Przychody: 526,2 mln zł wobec 458,5 mln...

  więcej
 • ESPI 1/2021 Szacunkowe przychody za grudzień 2020 r.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Data i godzina publikacji: 04.01.2021 18:40   Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w grudniu 2020 r. wyniosły 59,8 mln zł wobec 52,9 mln zł w grudniu 2019 r., co oznacza wzrost o 13% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres dziewięciu miesięcy) skonsolidowane przychody wynios...

  więcej
 • ESPI 33/2020 Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Magma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 23.12.2020 11:09   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   W nawiązaniu do raportów ESPI 22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz ESPI 23/2020 z dnia 28 grudnia 2018 r., Zarząd Grodno S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów Magma Sp. z o....

  więcej
 • ESPI 32/2020 Rejestracja przez sąd zmian w statucie

  Data i godzina publikacji: 03.12.2020 16:16   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 26 listopada 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są...

  więcej
 • ESPI 31/2020 Szacunkowe przychody za listopad 2020 r.

  Data i godzina publikacji 02.12.2020 08:28   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, iż skonsolidowane przychody w listopadzie 2020 r. wyniosły 64 mln zł wobec 55,4 mln zł w listopadzie 2019 r., co oznacza wzrost o 15,5% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres ośmiu miesięcy, od kwietnia do listopada) skonsolido...

  więcej