BIEŻĄCE

 • ESPI 35/2021 Szacunkowe przychody za listopad 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 02.12.2021 07:18
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w listopadzie 2021 r. wyniosły 113,8 mln zł wobec 64,0 mln zł w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost o 78% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada 2021 r.) skonsolid...

  więcej
 • ESPI 34/2021 Szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022

  Data i godzina publikacji: 15.11.2021 12:11
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  
  Dane skonsolidowane:
  Przychody ze sprzedaży: 541,9 mln zł wobec 335,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 61%.
  EBITDA: 27,8 mln zł wobec 13,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 107%.
  EBIT...

  więcej
 • ESPI 33/2021 Szacunkowe przychody za październik 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 02.11.2021 14:45
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w październiku 2021 r. wyniosły 113,0 mln zł wobec 68,5 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza wzrost o 65% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres siedmiu miesięcy od kwietnia do października 2021 r.) s...

  więcej
 • ESPI 32/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 października 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 25.10.2021 21:46
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2021 r. (ZWZ):   Andrzej Jurczak: 6.066.821 głosów, co stanowil...

  więcej
 • ESPI 31/2021 Powołanie osoby nadzorującej

  Data i godzina publikacji: 25.10.2021 21:37
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 25 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Julity Szukały na stanowisko Członka Nadzorczej Spółki. Uchwała weszł...

  więcej
 • ESPI 30/2021 Odwołanie osoby nadzorującej

  Data i godzina publikacji: 25.10.2021 19:46   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 25 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiety Serwińskiej, dotychcza...

  więcej
 • ESPI 29/2021 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto

  Data i godzina publikacji: 25.10.2021 19:41   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że 25 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021...

  więcej
 • ESPI 28/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 października 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 25.10.2021 19:32
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25 października 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i ...

  więcej
 • ESPI 27/2021 Szacunkowe przychody za wrzesień 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 01.10.2021 12:39   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody we wrześniu 2021 r. wyniosły 103,8 mln zł wobec 69,9 mln zł we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 48% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres sześciu miesięcy od kwietnia do września 2021 r.) skon...

  więcej
 • ESPI 26/2021 Korekta: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Data i godzina publikacji: 29.09.2021 20:55
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    
  Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 26/2021 z dnia 28 września 2021 roku: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  W opublikowanym w dniu 28 września 2021 r...

  więcej