BIEŻĄCE

 • ESPI 19/2023 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 08.09.2023 14:59
  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 września 2023 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporzą...

  więcej
 • ESPI 18/2023 Szacunkowe przychody za sierpień 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 01.09.2023 13:37
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w sierpniu 2023 r. wyniosły 103,8 mln zł wobec 108,8 mln zł w sierpniu 2022 r., co oznacza spadek o 4,6% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres pięciu miesięcy od kwietnia do sierpnia 2023 r.) skonsolidowan...

  więcej
 • ESPI 17/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2023 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 30.08.2023 18:17
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 września 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w...

  więcej
 • ESPI 16/2023 Rezygnacja osoby zarządzającej

  Data i godzina publikacji: 28.08.2023 14:39
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. Pani Monika Jurczak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Sp&o...

  więcej
 • ESPI 15/2023 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 17.08.2023 19:27 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r., o którym Spółka informowała w dniu 1...

  więcej
 • ESPI 14/2023 Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/2024

  Data i godzina publikacji: 17.08.2023 19:19   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/2024, tj. za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.  
  Dane skonsolidowane:
  Przychody ze sprzedaży: 290,8...

  więcej
 • ESPI 13/2023 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

  Data i godzina publikacji: 17.08.2023 07:26   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r., wynoszącego 20.081.063,72 zl...

  więcej
 • ESPI 12/2023 Szacunkowe przychody za lipiec 2023 r.

  Data i godzina publikacji: 01.08.2023 16:07
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w lipcu 2023 r. wyniosły 98,0 mln zł wobec 96,0 mln zł w lipcu 2022 r., co oznacza wzrost o 2,1% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres czterech miesięcy od kwietnia do lipca 2023 r.) skonsolidowane przychod...

  więcej
 • ESPI 11/2023 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

  Data i godzina publikacji: 21.07.2023 17:16
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI 20/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., informuje o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.
  W ramach przeglądu dokonano analizy wielu możliwości dalszego rozwoju Spółki, z uwzględnieniem warunków obecn...

  więcej
 • ESPI 10/2023 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2022/2023

  Data i godzina publikacji: 18.07.2023 17:17
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2022/2023, tj. za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.  
  Dane skonsolidowane:   Przychody ze sprzedaży: 1.228,5 mln zł wobec 1.196,0 mln zł w p...

  więcej