BIEŻĄCE

 • ESPI 37/2022 Szacunkowe przychody za listopad 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 02.12.22 08:57
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w listopadzie 2022 r. wyniosły 115,3 mln zł wobec 113,8 mln zł w listopadzie 2021 r., co oznacza wzrost o 1,4% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada 2022 r.) skon...

  więcej
 • ESPI 36/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 25.11.2022 15:32
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2022 r. (NWZ):   Andrzej Jurczak: 6.066.821 głosów, co sta...

  więcej
 • ESPI 35/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 25.11.2022 15:28
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25 listopada 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ).
  Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzeni...

  więcej
 • ESPI 34/2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 04.11.2022 17:56
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  W nawiązaniu do raportu nr 33/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grodno S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r., Zarząd Grodno S.A. ...

  więcej
 • ESPI 33/2022 Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 04.11.2022 17:47
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza, p. Andrzeja Jurczaka (Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie określonych spraw w por...

  więcej
 • ESPI 32/2022 Szacunkowe przychody za październik 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 03.11.2022 08:33
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w październiku 2022 r. wyniosły 127,9 mln zł wobec 112,9 mln zł w październiku 2021 r., co oznacza wzrost o 13,3% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres siedmiu miesięcy od kwietnia do października 2022 r....

  więcej
 • ESPI 31/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2022 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 28.10.2022 12:58
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     Zarząd Grodno S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które rozpocznie sie...

  więcej
 • ESPI 30/2022 Rejestracja przez sąd zmian w Statucie

  Data i godzina publikacji: 25.10.2022 20:57
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwy...

  więcej
 • ESPI 29/2022 Rezygnacja osoby zarządzającej

  Data i godzina publikacji: 03.10.2022 15:32
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 października 2022 r. Pani Marta Olszewska złożyła rezygnację z dotychczas pełnionych funkcji Członka Zarządu oraz Głównej Księgowej Spółki z dniem 3 października 2022 r.
  S...

  więcej
 • ESPI 28/2022 Szacunkowe przychody za wrzesień 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 03.10.2022 11:13
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody we wrześniu 2022 r. wyniosły 115,3 mln zł wobec 104,3 mln zł we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 10,5% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres sześciu miesięcy od kwietnia do września 20...

  więcej